Enan.edu.vn

Đáp án kiểm tra tiếng Anh khối 12-HKII năm học 2013-2014

03/04/14

Phần tự luận

PHẦN TỰ LUẬN (Thí sinh làm bài trên phiếu này)

 1. I.                   Complete the sentences with the words provided.
 2. The Great Wall is one of the ________wonders____________ of the world. (wonderful)
 3. With strong support of Vietnamese countrymen, our competitors performed ________successfully____________ in the Games. (successful)
 4. The village has suffered a lot of ______natural______________ disasters. (nature)
  1. II.                Rewrite the following as directed.
  2. The table is very heavy. He can’t lift it.
   The table is so heavy that he can’t lift it.
  3. She has been learning French since she was ten.
   She started learning (to learn) French when she was ten.
  4. She is strong enough to move the car.
   She is such a strong girl/woman/lady/student that she can (is able to) move the car.
  5. He got to the station late because his car was broken.
   If his car hadn’t been broken, he wouldn’t have got to the station late.
  6. We will have to prepare for the next exam.
   We wish we wouldn’t have to prepare for the next exam.
  7. She saved money because she wanted to study abroad.
   In order to study abroad, she saved money.
  8. My father enjoys watching fashion programs, and so does my mother.

Both my father and my mother enjoy watching fashion programs.

----- the end -----

Phần trắc nghiệm

MADE  194 MADE  248
1 D 1 D
2 B 2 A
3 D 3 C
4 A 4 C
5 A 5 D
6 B 6 D
7 A 7 A
8 D 8 B
9 C 9 C
10 C 10 A
11 A 11 A
12 B 12 B
13 D 13 C
14 A 14 A
15 C 15 B
16 D 16 D
17 B 17 D
18 C 18 A
19 C 19 A
20 A 20 A
21 C 21 C
22 C 22 C
23 C 23 C
24 B 24 B
25 B 25 B
26 D 26 D
27 C 27 D
28 B 28 B
29 A 29 A
30 A 30 C
31 D 31 A
32 A 32 A
33 D 33 D
34 D 34 D
35 D 35 D
36 B 36 B
37 D 37 D
38 B 38 A
39 A 39 A
40 D 40 C
Đáp án kiểm tra tiếng Anh khối 12-HKII năm học 2013-2014
Đáp án kiểm tra giữa kỳ II tiếng Anh khối 11, 12 (2013-2014)
Đáp án kiểm tra giữa kỳ I khối 11 và 12 năm học 2013-2014
Đáp án kiểm tra giữa kỳ I khối 10 năm học 2013-2014
Bài tập tham khảo kiểm tra học kỳ I năm học 2013-2014
Đáp án kiểm tra giữa kỳ tiếng Anh 12 năm học 2013-2014, khối 12
Đáp án kiểm tra tiếng Anh khối 11 ngày 12/10/2013
Đáp án kiểm tra tiếng Anh khối 10 ngày 5/10/2013
Nội dung kiểm tra giữa kỳ I khối 10 năm học 2013-2014
Chủ tịch nước yêu cầu phải quan tâm hơn nữa tới sự nghiệp giáo dục
Đáp án kiểm tra tiếng Anh khối 12-HKII năm học 2013-2014
Đáp án kiểm tra giữa kỳ II tiếng Anh khối 11, 12 (2013-2014)
Đáp án kiểm tra giữa kỳ I khối 11 và 12 năm học 2013-2014
Đáp án kiểm tra giữa kỳ I khối 10 năm học 2013-2014
Bài tập tham khảo kiểm tra học kỳ I năm học 2013-2014
Đáp án kiểm tra giữa kỳ tiếng Anh 12 năm học 2013-2014, khối 12
Đáp án kiểm tra tiếng Anh khối 11 ngày 12/10/2013
Đáp án kiểm tra tiếng Anh khối 10 ngày 5/10/2013
Nội dung kiểm tra giữa kỳ I khối 10 năm học 2013-2014
Chủ tịch nước yêu cầu phải quan tâm hơn nữa tới sự nghiệp giáo dục
Đáp án kiểm tra tiếng Anh khối 10 ngày 27/8/2013
Đáp án kiểm tra tiếng Anh khối 11-12 sáng ngày 27/8/2013
"Đừng nói đến sự đam mê của học sinh khi họ không còn niềm tin vào GD"
Trẻ cận thị do giấy trắng quá?
'Mẹ già không ở trên 'Phây', xin đừng báo hiếu ở đây làm gì'
GS Đào Trọng Thi: SGK được biên soạn còn chưa cân đối giữa “dạy chữ” với “dạy người”
Nên bỏ hẳn hay chỉ thay đổi phương thức thi tốt nghiệp THPT?
Nhân tài vẫn “quay lưng” với nhiều ưu ái, “trải thảm đỏ” ở Hà Nội?
Cách dùng although/ though/ even though/ despite/ in spite of/ because/ because of
Câu điều kiện
Ổ khóa an toàn nhất thế giới đã bị khuất phục
Dạy kèm organ tại nhà
Nội dung kiểm tra tập trung khối 10, tháng 8 năm 2013
Luyện phát âm chuẩn khi không có điều kiện học với giáo viên bản xứ
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Đề nghị bỏ thi tốt nghiệp THPT
Thời khoá biểu lớp Văn Hoá Ngoài Giờ, khai giảng ngày 5/8/2013
Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tiếng Anh
Toeic Analyst Listening
Điểm chuẩn ngành kinh tế, nhân văn sẽ tăng cao
Tra cứu điểm thi Đại Học 2013
Dạy kèm tiếng anh các lớp cấp 1 và cấp 2
Nội dung kiểm tra tập trung khối 11, tháng 8 năm 2013
Nội dung kiểm tra tập trung khối 12, tháng 8 năm 2013
Lớp văn hoá ngoài giờ - khai giảng ngày 5 tháng 8 năm 2013
Tranh cãi chuyện iPhone 5 gây điện giật chết người
CÁC BẠN YÊU SÁCH VÀ THÍCH ĐỌC SÁCH VÀO ĐÂY XEM NHÉ !!!
'Đừng ngại mắc lỗi khi học tiếng Anh'
GĐ Viện Quản lý VN: Đừng vội lên án, SV nên tự hỏi đã làm được gì?
Thủ khoa đại học tìm đường đi khỏi Trung Quốc
“Các em chẳng có gì đặc biệt”
Học sinh Việt Nam giành nhiều chiến thắng trong cuộc thi tại Nga
HTML-Bài 3. HTML cơ bản
Apple, Samsung đang 'nuốt' dần các đối thủ smartphone
HTML-Bài 2. Các editor dùng để soạn thảo HTML
HTML - Bài 1. Giới thiệu về html
Ảnh những thay đổi trên Windows 8.1 Preview
Giới trẻ đam mê 'Khoảnh khắc sáng tạo' cùng Nokia
437 tỉ đồng giúp học sinh nói được tiếng Anh
Giáo trình ngữ pháp tiếng anh toàn tập
Cách dùng another và other